دوره جمله نویسی پیشرفته PTE

  • تعداد کاربران: 3
  • استاد: دکتر هادی حمیدی
  • سطح: پیشرفته
  • مدت زمان: متغیر
رایگان برای اعضا

فهرست مندرجات

بازدید
سطح

شرح

دوره جمله نویسی پیشرفته PTE

قیمت

نام پلن قیمت
اشتراک 30 روزه: 38,000 تومان
اشتراک 60 روزه: 48,000 تومان
اشتراک 90 روزه: 58,000 تومان
اشتراک 6 ماهه: 68,000 تومان

استاد

دکتر هادی حمیدی

Ph.D. in TEFL--- University of Science & Research, Tehran, Iran.

Hadi Hamidi
Ph.D. in TEFL, USR, Tehran, Iran.
Research Data Analyzer

http://scholar.google.com/citations?user=qC22zJUAAAAJ&hl=en

www.azad.academia.edu/HadiHamidi

مقررات

سایر:

لطفا به منوی "درباره ما" و بخش "شرایط و مقررات" رجوع کنید.

شرایط و مقررات

وضعیت امتحان
بازدید
مدت زمان
سطح

جدیدترین دوره ها

عضو خبرنامه شوید