تعیین سطح

  • تعداد کاربران: 24
  • استاد: دکتر هادی حمیدی
  • سطح: پیشرفته
  • مدت زمان: متغیر
این دوره برای اعضا رایگان است!

فهرست مندرجات

بازدید
سطح

شرح

استفاده از این قسمت رایگان است.

ابتدا برای خود حساب کاربری بسازید. سپس بر روی هر یک از آزمون های تعیین سطح کلیک کنید و سطح خود را ارزیابی کنید.

اگر در ساختن حساب کاربری مشکل دارید فیلم آموزشی بخش راهنما را تماشا کنید.

قیمت

رایگان برای اعضا

استاد

دکتر هادی حمیدی

Ph.D. in TEFL--- University of Science & Research, Tehran, Iran.

Hadi Hamidi
Ph.D. in TEFL, USR, Tehran, Iran.
Research Data Analyzer

http://scholar.google.com/citations?user=qC22zJUAAAAJ&hl=en

www.azad.academia.edu/HadiHamidi

وضعیت امتحان
بازدید
مدت زمان
سطح

جدیدترین دوره ها

عضو خبرنامه شوید