دوره جامع گرامر و واژگان PTE

  • تعداد کاربران: 6
  • استاد: دکتر هادی حمیدی
  • سطح: پیشرفته
  • مدت زمان: متغیر
رایگان برای اعضا

فهرست مندرجات

بازدید
سطح
بخش گرامر و واژگان PTE

شرح

دوره جامع گرامر و واژگان PTE

قیمت

نام پلن قیمت
اشتراک 30 روزه: 58,000 تومان
اشتراک 60 روزه: 68,000 تومان
اشتراک 90 روزه: 78,000 تومان
اشتراک 6 ماهه: 88,000 تومان

مقررات

سایر:

لطفا به منوی "درباره ما" و بخش "شرایط و مقررات" رجوع کنید.

شرایط و مقررات

وضعیت امتحان
بازدید
مدت زمان
سطح
بخش گرامر و واژگان PTE