هادی حمیدی

هادی حمیدی

دوره جامع گرامر و واژگان PTE، شامل 62 درس نکته گرامری ویدیویی، واژگان 504 و واژگان ضروری تافل.

دوره جامع گرامر و واژگان آیلتس، شامل 62 درس نکته گرامری ویدیویی، واژگان 504 و واژگان ضروری تافل.

این دوره مخصوص تست های سطح تافل است وبه آموزش گرامر و واژگان می پردازد. همچنین دارای تست های درس به درس گرامر و دوره ای واژگان میباشد. یک نمونه تحلیل تست واقعی مهارت گرامر برای آزمون های MSRT--MHLE--EPT نیز وجود دارد.

جدیدترین دوره ها

 
 

عضو خبرنامه شوید