دوره تست گرامر و واژگان + تحلیل تست

  • تعداد کاربران: 18
  • استاد: دکتر هادی حمیدی
  • سطح: پیشرفته
  • مدت زمان: متغیر
رایگان برای اعضا

فهرست مندرجات

بازدید
سطح
تست درس به درس گرامر و دوره ای واژگان

شرح

شامل تست های دوره ای گرامر و واژگان و یک نمونه تحلیل تست از هر آزمون

قیمت

نام پلن قیمت
اشتراک 30 روزه: 35,000 تومان
اشتراک 60 روزه: 45,000 تومان
اشتراک 90 روزه: 55,000 تومان

استاد

دکتر هادی حمیدی

Ph.D. in TEFL--- University of Science & Research, Tehran, Iran.

Hadi Hamidi
Ph.D. in TEFL, USR, Tehran, Iran.
Research Data Analyzer

http://scholar.google.com/citations?user=qC22zJUAAAAJ&hl=en

www.azad.academia.edu/HadiHamidi

مقررات

سایر:

لطفا به منوی "درباره ما" و بخش "شرایط و مقررات" رجوع کنید.

شرایط و مقررات

وضعیت امتحان
بازدید
مدت زمان
سطح
تست درس به درس گرامر و دوره ای واژگان

جدیدترین دوره ها

عضو خبرنامه شوید