دوره جامع گرامر و واژگان

  • تعداد کاربران: 14
  • استاد: دکتر هادی حمیدی
  • سطح: پیشرفته
  • مدت زمان: متغیر
رایگان برای اعضا

فهرست مندرجات

بازدید
سطح
بخش گرامر و واژگان
بخش تلفظ واژگان با مثال

شرح

دوره جامع آموزش گرامر و واژگان EPT-MSRT—TOLIMO—TOEFL

قیمت

نام پلن قیمت
اشتراک 30 روزه: 78,000 تومان
اشتراک 60 روزه: 98,000 تومان
اشتراک 90 روزه: 118,000 تومان

استاد

دکتر هادی حمیدی

Ph.D. in TEFL--- University of Science & Research, Tehran, Iran.

Hadi Hamidi
Ph.D. in TEFL, USR, Tehran, Iran.
Research Data Analyzer

http://scholar.google.com/citations?user=qC22zJUAAAAJ&hl=en

www.azad.academia.edu/HadiHamidi

دوره های اموزشی این استاد

مقررات

سایر:

لطفا به منوی "درباره ما" و بخش "شرایط و مقررات" رجوع کنید.

شرایط و مقررات

وضعیت امتحان
بازدید
مدت زمان
سطح
بخش گرامر و واژگان
بخش تلفظ واژگان با مثال

جدیدترین دوره ها

جستجوی دوره مورد نظر

عضو خبرنامه شوید